THỦ THUẬT BLOG

Chèn thêm khung "Thêm tiện ích" cho phần Header và Main

[FD's BlOg] - Thông thường mặc định mỗi theme của blogspot (trong phần bố cục) là chỉ có cho phép "Thêm tiện ích" ở Sidebar (2 bên blog) và ở phần footer (phía dưới blog), vì thế mà mỗi khi ta muốn chèn thêm các Tiện ích(widget) cho phần Main hoặc Header thì ta phải tạo các Tiện ích (widget) ở Sidebar hoặc ở footer rồi di chuyển tới chỗ cần hiển thị. Như vậy rất rườm rà.

Bài viết hôm nay hình giới thiệu 1 mẹo nhỏ để chèn khung "Thêm tiện ích" vào 2 phần Header và Main, giúp cho chúng ta có thể add thêm các Widget trực tiếp lên 2 phần này.

Để thực hiện việc này, rất đơn giản, bạn thực hiện các bước sau:
1. Đăng nhập blog
2. Vào phần Chỉnh sửa Code HTML. (không cần nhấp vào mở rộng tiện ích)
3. Để chèn khung "Thêm tiện ích" vào phần Header, ta làm như sau:

Tìm đọan code sau:
<b:section class='header' id='header' maxwidgets='2' showaddelement='no'>

(hoặc tìm code tương tự, nhưng phải là Header)

sau đó thay no bằng yes là OK.


4. Để chèn khung "Thêm tiện ích" vào phần Main, ta làm như sau:


Tìm đọan code sau:
<b:section class='main' id='main' showaddelement='no'>

(hoặc tìm code tương tự, nhưng phải có id là Main hoặc tương tự)

sau đó thay no bằng yes là OK.


5. Save template.
6. Xong

About Điện Thoại Cũ Giá Rẻ


0 Nhận Xét:

Post a Comment

Powered by Blogger.